Ditt professionella rykte!

Det är väldigt enkelt och självklart att ryktet spelar roll! Det är inget nytt att de flesta jobben tillsätts på grund av rekommendationer. Det jag upplever som bra, rekommenderar jag! Vilken är min tagline – mitt professionella rykte i en mening är jag väldigt nyfiken på! Författarna Karin Sandin och Per Frykman beskriver enligt nedan i fem punkter varför och vad man tjänar på att analysera och därefter utveckla sitt (Ditt) professionella rykte.  ● Ditt professionella rykte är din i särklass främsta tillgång och något som alltid går före dig. Du blir i ökad utsträckning den kunderna först kommer att tänka på och väljer. På detta sätt utvecklar du dina viktiga kund- och affärsrelationer. ● Du får människor att sprida ditt budskap. Genom att lägga en bråkdel av annonspengarna på att utveckla ditt och […]