Konflikter – Bra eller dåligt?

Konflikter finns överallt i alla former och laddade med olika känslor. Att ha konflikter är inget problem anser jag. Konflikter är inget problem utan en början på en lösning eller förändring. Som ledare av medarbetare och förändringar måste jag ständigt hantera konflikter. Jag måste framför allt vara uppmärksam på att fånga upp de innan de blir för ohanterbara eller jobbiga för de inblandade. Konflikt är ett negativt laddat ord som förknippas med vånda och besvär, konflikter anses svåra. Men en konflikt i sig är neutral, det är två viljor och behov som krockar helt enkelt. Det är hur vi väljer att hantera sammanstötningen som avgör om konflikten är lätt eller svår och om den leder till något gott eller ont. Det är först nu som jag […]