Framgångsfaktorer i förbättringsarbetet

Vissa säger att förbättringsarbete är lätt medan andra tycker det är jätte svårt att få till på grund av alla personligheter i en organisation, många viljor och egna riktningar. För att få till ett förbättringsarbete att lyckas behöver ledningen så klart vara övertygad att detta ska göras och att skapa samsyn överallt i organisationen. Chefskapet […]