Customer Opinion?

Det är andra gången jag handlar på detta apotek, glömde skriva om det föra gången. Här tycks kundens åsikt eller upplevelse för varje besök vara viktigt. Vid utgången finns en mätapparat som enligt bilden innebär fyra val på smileysar för att uttrycka sin känsla på en skala. Detta kallar jag att fånga upp kundens åsikt […]

Tragiskt!

Jag läser artikeln ”kostnad före kund” och det jag tänker är hur tragiskt det är att 30% anställda upplever och anger värderingen kostnadsjakt på företaget de jobbar för. Är det överhuvudtaget en värdering? Endast 8 % anger kundtillfredsställelse för att beskriva kulturen på sin arbetsplats. Det paradoxala är att det endast är 7 % som […]