Mitt chefsuppdrag!

En kort period vikarierade jag som chef, det har nu gått några månader sedan uppdraget. Jag är analytisk och reflekterar med jämna mellanrum eller efter varje större händelse så nu kommer min reflektion om det uppdraget. Vad hände? vad gjorde jag bra och vad kunde jag göra bättre? Det finns ju ett antal kända misstag […]