Karolinskas egen Verktygslåda!

Jag är oerhört stolt över att min ”bebis”, verktygslådan har nu anpassats för att bli en verktygslåda gemensamt för alla på Karolinska! I Februari fick jag uppdraget att omarbeta verktygslådan jag gjort på min avdelning (servicetjänster och logistik),  till en gemensam för hela Karolinska. Och nu är första versionen klar och presenterades på Karolina dagen […]