Mätmetod och mätetal på tjänster utifrån ett kundperspektiv

Verksamhetsutveckling måste vara efterfrågat från ledningen och alla medarbetare måste vara involverade i hur man följer upp verksamheten! Och för att lyckas följa upp genom bra mätmetoder och mätetal bör det finns en tydlig strategi, tydliga mål och fokusområden som medarbetarna känner för! Börjar du inte med detta kommer du aldrig kunna säga att du […]

Älskade enkäter!

Tänk dig en bilresa från Stockholm till Malmö, du har inget annat i bilen förutom gaspedalen, bromspedalen och backspegeln. Du har passagerare i baksätet, och väl framme i Malmö tar du dig en titt i backspegeln och frågar passagerarna: Hur gick det? Höll jag farten? Allt för många saknar förmågan att mäta sin verksamhet ur […]