Värdeingar

Människan har alltid sökt efter mening och innehåll i livet, i många delar av världen håller religionen fortfarande ett fast grepp om människor och ger de förklaringar, mening och tröst. Hoppet om en bättre tillvaro på andra sidan finns i mångas tro. Sverige är dock en avkristnad nation där många kämpar på egen hand att […]