Agera Rumpnisse!

Om en medarbetare berättar om ett problem som uppstått, fråga alltid varför. Ge medarbetaren chans att själv reflektera över varför problemet uppstått eller ständigt återkommer. Ställa frågan flera gånger för att leda medarbetaren till svaret själv! Agera rumpnisse! Våra medarbetare söker svaren själva, genom att utforska och experimentera kommer de fram till egna lösningar som […]