Klagomuren

  Jag läste boken och blev väldigt besviken. Enligt min smak är boken väldigt negativ och deprimerande och som verksamhetsutvecklare undrar jag, vilka hemska erfarenheter  författaren har just av verksamhetsutvecklare..? Det fanns en del saker som jag höll med författaren om men det är kanske 5% av boken, så då blir det inte så värdefullt att rekommendera boken. Jag tycker boken fungerar som en klagomur för chefer som inte klarar av de ambitiösa personerna i en organisation. Med det menar jag, chefer som inte klarar av förändringar utan anser att allt utveckling är av ondo. Det som gjorde att jag orkade läsa denna deprimerande bok var att jag ständigt hoppades på att […]