Delat ledarskap och samarbete

Om vi arbetar mot samma mål med en känsla av samhörighet kommer vi fortare fram i förbättring- eller förändringsarbete. Vi skulle då kunna få draghjälp av varandra precis som gässen gör. Genom att flyga i V-formation ökar flocken effekten med 71% jämfört med om varje fågel flög ensam. Genom sina vingslag skapar varje fågel en […]