PMI: Plus, Minus och Intressant

PMI ett verktyg för utvärdering och används för problemlösning och utvärdering, för både individuell bas och i grupp. Metoden/verktyget kan användas för: • att se hur en arbetsgrupp fungerar • att se hur en idé till förbättring uppfattas • att jämföra olika idéer med varandra Hur går ni till väga?Ni kan göra denna övning på olika sätt, antingen på tavlan direkt genom att rita upp tabellen nedan och fylla i. Eller i bikupa för att sedan per par bestämma sig för 2-3 per perspektiv att dela med hela gruppen. Eller på post-it lappar var och en för sig för att sedan sätta upp lapparna och prioritera i grupp. Lista först de plus som framkommit Sedan […]