Klagomuren

  Jag läste boken och blev väldigt besviken. Enligt min smak är boken väldigt negativ och deprimerande och som verksamhetsutvecklare undrar jag, vilka hemska erfarenheter  författaren har just av verksamhetsutvecklare..? Det fanns en del saker som jag höll med författaren om men det är kanske 5% av boken, så då blir det inte så värdefullt att rekommendera boken. Jag tycker boken fungerar som en klagomur för chefer som inte klarar av de ambitiösa personerna i en organisation. Med det menar jag, chefer som inte klarar av förändringar utan anser att allt utveckling är av ondo. Det som gjorde att jag orkade läsa denna deprimerande bok var att jag ständigt hoppades på att […]

Årets bok – Vad är Lean?

Bokens första rubrik är ”500 gånger snabbare vård”. Författarna Niklas Modig och Pär Åhlström berättar två olika historier om två kvinnor vars gemensamma  nämnare  är att de upptäkt en knöl och söker svar. Skillnaden för dessa kvinnor förutom flödet de genomgår är att för den ena som erfar den långa vägen till en diagnos upplever en   ständig stigande oro medan den andra slipper detta. Varför? Hur? Vad är Lean? För mig är det, att jobba smartare i våra flöden för att minska tiden från att ett behov identifierats till dess det är tillgodosett. Att alltid se till kundens behov för att medarbetarna inte ska lägga energi på falska behov. Jag gillar boken då den ger en beskrivning på enligt mig första och vanligaste fällan chefer och medarbetare hamnar i när de begär fler resurser. Nämligen fokus på resurser och inte på kunden. Att ändra organisationens  agerande  från att vara resursfokuserade till att […]