Värdeflödesanalys

Att göra värdeflödesanalys är egentligen inte så svårt, men se till att gruppen som gör detta består av olika yrkesgrupper som finns i hela flödet. Det du ska göra som ledare är att agera fasilitator för att leda gruppen genom att hålla sig inom ramarna för arbetet med sikte på målet. Vad behöver vi och […]