Matchar dina handlingar dina värderingar?

  Många gånger har min far upprepat att mina handlingar sätter spår, spår som påverkar andra men även mig själv. Vad min far menade/menar var att våra vackra ord och fina åsikter blir verkliga först när vi tillämpar de i praktiken. Hur det påverkar andra beror på mottagandet hos andra vilket jag anser inte kunna […]

Ett av Karolinskas värderingar

och hur de uttrycks av en medarbetare inom vården! På IVA i Huddinge tog man ett nytt grepp i arbetet med Karolinskas värderingar genom en uppsatstävling. Lotta Lindgren skrev om en vanlig kväll på jobbet med ansvar för liv och anhöriga, då stödet från kollegorna betyder allt och vann första pris i IVA :s uppsatstävling. […]

Tragiskt!

Jag läser artikeln ”kostnad före kund” och det jag tänker är hur tragiskt det är att 30% anställda upplever och anger värderingen kostnadsjakt på företaget de jobbar för. Är det överhuvudtaget en värdering? Endast 8 % anger kundtillfredsställelse för att beskriva kulturen på sin arbetsplats. Det paradoxala är att det endast är 7 % som […]

Studiebesök på en förskola

Igår var vi på studiebesök hos våra vänner och medvinnare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011, Condorens förskolor! Condorens förskolor fick inte endast Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011 tillsammans med oss, utan de fick även Utmärkelsen Bättre Skola 2010, Nacka kommuns Kvalitetspriset Fjädern 2010 och Kvalitetsutmärkelsen Årets bästa Qualisförskola 2008 och 2009! Visst blir man nyfiken på […]

Karolinskas egen Verktygslåda!

Jag är oerhört stolt över att min ”bebis”, verktygslådan har nu anpassats för att bli en verktygslåda gemensamt för alla på Karolinska! I Februari fick jag uppdraget att omarbeta verktygslådan jag gjort på min avdelning (servicetjänster och logistik),  till en gemensam för hela Karolinska. Och nu är första versionen klar och presenterades på Karolina dagen […]

Värdeingar

Människan har alltid sökt efter mening och innehåll i livet, i många delar av världen håller religionen fortfarande ett fast grepp om människor och ger de förklaringar, mening och tröst. Hoppet om en bättre tillvaro på andra sidan finns i mångas tro. Sverige är dock en avkristnad nation där många kämpar på egen hand att […]