Vattentrappan

Vattentrappan har sin grund i vattenreningsystem! Smutsigt vatten rinner genom ett antal skålar där det i varje skål cirkulerar och därigenom syrsätts och smutspartiklar silas bort. På samma sätt är tanken att ett samtal ska ”renas” genom att få ”rinna” från grupp till grupp. Vattentrappan är en bra arbetsform när man vill uppnå en samlad […]