verksamhetsutveckling

Ständiga förenklingar

Byter du ofta mellan olika telefonmärken eller har du hittat din favorit? Jag kan slå vad om att du håller dig till ett märke och varför gör du det? Jo, för att för oss kunder, är det viktigaste enkelhet och att de funktionerna vi lärt oss fungerar problemfritt. Att vi inte ska behöva lägga ner tid på att lära oss en ny telefon.

Användarvänlighet skapar långsiktig lojalitet eftersom vi kunder litar på att produkter från samma företag kommer hålla samma höga kvalitet vi vant oss vid, särskilt inom området enkelhet! Det finns ett inre motstånd i oss att byta varumärke, mest av rädsla att det ska medföra besvär och ta tid som vi inte har.

Tekniska prylar som är enkla att använda döljer vanligtvis en enorm komplexitet. Tänk bara på google, enkelt för oss kunder men vilken komplexitet det finns bakom den enkla vita sidan och de färgglada bokstäverna?! Att förenkla kräver kunskap, tid och energi. Hur jobbar ni med användarvänlighet inom ert bolag?

SimplifyEnkelhet är det svåraste som finns att skapa eftersom det kräver att vi ska tänka i andra banor och framför allt tänka enklare. Det är väldigt lätt att komplicera till saker, osäkra chefer eller medarbetare sätter gärna upp en fasad av komplexitet runt sig. Det finns ett känt fenomen att det ständigt begås klassiska misstag som att låta ingenjörerna skriva manualer, säljarna utforma annonserna och juristerna formulera avtalsvillkoren och resultatet blir då obegripliga manualer, annonser fyllda med floskler och tonen i avtalen hotfulla. Känner ni igen det? Jag hör ofta att samarbetspartners tolkar avtalen på olika sätt, att det som lovats i upphandlingar inte går att uppfylla m.m.

Det jag skrivit ovan gäller kundperspektivet och vissa företag har faktiskt blivit bättre på att erbjuda sina kunder enklare processer även om det är lång väg kvar. En del företag har såsom ICA även enkelhet som en värdering för att leda sin personal att tänka i enklare tankebanor för kundens skull. Allt för att göra vardagen lite enklare i denna värld som snurrar i ett allt högre tempo.

Det jag vill förmedla med denna text är att (mer…)

Mer än vad titeln säger…

bokrecension

IMG_5042Jag har inte läst boken från pärm till pärm för den är inte så lockande att jag skulle direkt vilja sätta tänderna i men det är en bok som har mer innehåll än vad man tror. Jag köpte boken tror jag för att gå tillbaka i min bakgrund i logistikens produktion och precision som ämne. Kommer inte ihåg ens hur jag fick syn på denna kok men glad är jag ändå att jag köpte den.  Boken heter ”Leveransprecision – när du vill få ut produkten i tid”.  Det den behnadlar är samspelet mellan teknik, organisation och människor för att få välfungerande processer. Margareta Ellenbos som är författare till denna bok beskriver vikten av verksamhetsutveckling, kvalitet och säkerhet. En bok absolut att rekommendera att läsa eller bräddra i för matnyttiga delar!

Restaurangpuckar kortar vårdens väntetider

En artikel från 2013 i kvalitetsmagasinet! Artikeln är skriven Jessica Bergh den 15 oktober, 2013. Jag skulle lätt använda denna metod för akuten! Det är långa väntetider och patienten skulle kunna röra sig fritt på sjukhuset, ett fik kanske i närheten, varför inte? Har du läst artikeln? Om inte så läs den nedan!

puck_7Varför inte använda restaurangpuckar som piper och blinkar när maten är klar inom vården? Det frågade sig en av cheferna på Norrtälje sjukhus. Nu hämtas inte dagens rätt utan patienter med hjälp av puckarna.
När en patient lämnas över till röntgen får vårdavdelningen en numrerad puck. När undersökningen är klar knappar personalen på röntgen in numret som aktiverar pucken. På vårdavdelningen piper och blinkar pucken som en signal om att patienten är klar att hämtas. Tidigare var kontaktvägen besvärligare och mycket tid gick till spillo.
– Då ringde röntgen till receptionen, och ofta var det undersköterskan som arbetade i köket som svarade. Hon var sedan tvungen att kontrollera var på avdelningen patienten var inlagd, och därefter gällde det att ta reda på vilken personal som arbetade där och leta rätt på dem – om de inte var upptagna med andra patienter förstås, säger Clarita Schedin, chef för vårdavdelning 3 på Norrtälje sjukhus och den som kom på idén med att använda restaurangpuckar på ett avdelninsgmöte.
Idag används puckarna på hela sjukhuset och enligt Clarita Schedin sparar de tio minuters väntetid för varje patient och minskar därmed stressen för medarbetarna. För tillfället finns planer på även andra användningsområden.
– Vissa av patienterna på akuten skulle till exempel kunna få en puck, så att de vet när det är deras tur och kan röra sig friare. Även för anhöriga som snabbt behöver kontaktas kan det här vara en bra metod, säger Clarita Schedin.

Just In Time Leveranser

Målsättning JITEn utredning på Karolinska har fastslagit att principen ”rätt person gör rätt sak” skall råda inom Karolinska Universitetssjukhuset. Detta innebär att personal skall utföra arbetsuppgifter kopplade till deras kompetens. Vårdpersonal skall i största möjliga utsträckning utföra vårdrelaterat arbete som tillför värde för patienten. En serviceorganisation som utför icke vårdrelaterade uppgifter medför att tid frigörs för vårdpersonal. När jag gjorde en studie i området förrådshantering kom jag fram till att varje avdelning hade mellan 0,5-1,5 heltidstjänst som undersköterska eller sjuksköterska la på just mottagning, uppackning och sortering i förråd. Därav var det viktigt att sprida konceptet Just In time!

Ett flertal avdelningar på Karolinska i Solna (över 50%) hade under flera år haft ett förrådssystem som bygger på kanban-principen och just in time leveranser. Avdelningarnas förråd förvaltades av varutransporten som tillhör avdelningen Servicetjänster och Logistik, de beställde och packade upp förrådsmaterialet.

Termen kanban står för en materialplaneringsmetod av typ avropssystem där beställning sker med hjälp av kort eller brickor, så kallade kanbankort. Material förvaras i lådor/hyllor/korgar som är avdelade på mitten där även kanbankortet sitter. Då den första sektionen är slut signalerar materialanvändaren detta genom att placera konbankortet på överenskommen plats så att leverantören ser att beställning och påfyllning skall ske. Ordet kanban är japanska och betyder synligt bevis.

För några år sedan startades ett projekt för att införa Just In Time (JIT) på resterande avdelningar i Solna och hela Huddinge. En lång paus slog till när ekonomin var som värst men nu sedan en tid tillbaka är  (mer…)

Välkommen till Servicetjänster och Logistiks öppna hus!

Servicetjänster och Logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset har tilldelats den prestigefyllda Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011.

Avdelningen för servicetjänster och logistik är en serviceorganisation inom Karolinska Universitetssjukhuset. Vårt uppdrag är att förse sjukhuset med effektiva servicetjänster och utnyttja volymfördelar för att frigöra tid och sänka kostnader för vården.

Vår förbättringsresa startade 2005 och under sju år har vi bedrivit ett framgångsrikt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar. Arbetet har präglats av engagerat ledarskap och engagerade medarbetare som alla arbetat mot ett gemensamt långsiktigt mål. Vi har använt effektiva metoder och lyckats öka kundernas nöjdhet.

Vid de öppna husen kommer vi bl.a. att berätta om (mer…)

Vad kan man göra bättre vid förändringar..?

Förändringar sker dagligen men ca 50% misslyckas. All förändring utgår från de strategiska initiativen men bedrivs med det operativa ledarskapet. Det är inget nytt att människor blir oroliga vid förändring och att alla reagerar olika.  Alla går igenom 6 olika faser vid förändring är:​

– Är Informationen relevant

– Berör det mig personligen

– Hur skall det genomföras

– Hur blir jag påverkad

– Hur skall vi samarbeta

– Hur kan vi göra det ännu bättre

För att ta reda på mer varför oro finns vid förändringar ställdes tre frågor till ett antal personer.

1. Vad är viktigast, för medarbetarna, att tänka på när de ställs inför en förändring?

2. Vad är viktigast, för ledarna, att tänka på när de ska leda en förändring?

3. Vilka är de vanligaste orsakerna till att förändringar ibland inte når sina ambitioner eller mål?

Nedan publicerar jag svaren men vad ni kan använda dessa till eller lära av, är upp till er!

Berätta dock dina tankar kring dessa frågor! (mer…)